Annonse


Rekord for Fellesdata

1997 var antatt å skulle bli et år med moderat lønnsomhet for Fellesdata. Strategien var omstilling og prisreduksjoner. Men resultatet økte før skatt fra 1996 til 1997 med 36 prosent. I kroner tilsvarer dette 61 millioner kroner. Selskapet etablerte seg også for alvor på det nordiske markedet.

Driftsresultatet på 69 millioner kroner er en økning på 14 millioner fra 1996. Resultatgraden økte fra 5,2 til 7,2 prosent. Andelen egenkapital steg fra 30 til 36 prosent.

846 millioner i omsetning
Tidlig i fjor reduserte Fellesdata prisene for stormaskindrift med opp til 40 prosent. Prisreduksjonen tilsvarer en omsetning på 90 millioner kroner, og er hovedårsaken til at omsetningen ble redusert med 10 millioner til 846 millioner kroner.

Norden
– I starten av 1998 står vi nå betydelig sterkere enn for et år siden. Vi er etablert som leverandører av bankløsninger i Norden, og har fått en ledende posisjon på outsourcingmarkedet for IT-tjenester. Samtidig har vi styrket forholdet til våre eksisterende kunder, sier Trasti.

Annonse


To milliarder
Selskapet gikk hardt inn på forretningsbank-markedet i 1997 ved å vinne langsiktige kontrakter med fem nye banker. Tidligere hadde Fellesdata en forretningsbank som kunde.
– Samtidig inngikk vi nye, langsiktig avtaler på fire til fem år med de eksisterende sparebank-kundene. Totalt har disse avtalene en verdi på mer enn to milliarder kroner, sier Trasti.

Statoil
Posisjonen som ledende leverandør på outsourcing-markedet inntok selskapet da det i kamp med internasjonale IT-leverandører i fjor vant kontrakten på drifting av Statoils dataløsninger i Norge, Danmark og Sverige.
– Vi var fra før etablert på dette markedet for banker og finansselskaper. Med Statoil-kontrakten utvider vi vårt nedslagsfelt og legger grunnlaget for å bevege oss inn i et bredere outsourcing-marked, sier Trasti.

Nordisk hjemmemarked
Som en konsekvens av avtalen med Statoil har selskapet etablert seg i Stockholm, København og Göteborg.
– Vi regner nå Norden som vårt hjemmemarked for alle forretningsenheter, sier Trasti. Gjennom fjorårets avtaler med Nordens nest største finanskonsern, FöreningsSparbanken, samt 27 sparebanker på Island har selskapet fått et solid fotfeste på det nordiske markedet.

Fellesdata er nå Norges desidert største datasentral etter å ha utvidet sin maskinkapasitet i 1997. Samtidig ble selskapet kåret til en av de mest effektive datasentraler i Europa av den uavhengige organisasjonen Compass.

Annonse