Annonse


Ingen instruks for Apenes

Tilsynets leder Georg Apenes fikk refs fra sitt eget styre da han ga en egen høringsuttalelse etter at styret ikke ønsket hans kommentarer i en høringsuttalelse fra Konkurranseloven. Styret oppfattet dette som nærmest åpen krig mellom Apenes og styreleder Halvdan Skard.

Dette førte til at styret i tilsynet ønsket at Apenes skulle holdes i strammere bånd.

Omkamp til høsten
Justisminister Aure støttet først styret i å gi Apenes en ny instruks, men snur nå i saken. Hun har møtt sterk motstand i saken fra Stortinget, og i følge Dagbladet også i regjeringens egne rekker.

Etter en totalvurdering finner Justisdepartementet det mest hensiktsmessig ikke å gi ut noen instruks før Datatilsynets styre og direktør før det nye lovforslaget om behandling av personopplysninger fremmes og Stortinget får mulighet til å drøfte Datatilsynets organisasjonsform, melder Justisdepartementet.

Justisdepartementet regner det ikke som realistisk at lovforslaget legges fram for Stortinget før til høsten.

Annonse


Annonse


Annonse