Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ingen instruks for Apenes

OSLO: Justisminister Aud-Inger Aure trekker seg når det gjelder å gi styret i Datatilsynet sterkere tilsynsmyndighet med Konkurransetilsynets leder Georg Apenes.

Tilsynets leder Georg Apenes fikk refs fra sitt eget styre da han ga en egen høringsuttalelse etter at styret ikke ønsket hans kommentarer i en høringsuttalelse fra Konkurranseloven. Styret oppfattet dette som nærmest åpen krig mellom Apenes og styreleder Halvdan Skard.

Dette førte til at styret i tilsynet ønsket at Apenes skulle holdes i strammere bånd.

Omkamp til høsten
Justisminister Aure støttet først styret i å gi Apenes en ny instruks, men snur nå i saken. Hun har møtt sterk motstand i saken fra Stortinget, og i følge Dagbladet også i regjeringens egne rekker.

Etter en totalvurdering finner Justisdepartementet det mest hensiktsmessig ikke å gi ut noen instruks før Datatilsynets styre og direktør før det nye lovforslaget om behandling av personopplysninger fremmes og Stortinget får mulighet til å drøfte Datatilsynets organisasjonsform, melder Justisdepartementet.

Justisdepartementet regner det ikke som realistisk at lovforslaget legges fram for Stortinget før til høsten.