Annonse


BT trues av oppkjøp?

Helt siden det mislykkede forsøket på å forene seg med det amerikanske MCI, har British Telecom blitt betegnet av bransjeanalytikere, som en mislykket oppkjøpskanidat.

Selskapets aksjekursene har siden bare gått nedover. Derfor er det ganske ironisk at siste dagers kursoppgang nettopp ble trigget av oppkjøpsrykter, og ikke av resultatforbedringer eller av positive meldinger fra selskapet.

Ubehagelig for Telenor
Hvilke konsekvenser et eventuellt oppkjøp får for Telenor er umulig å forutse så lenge man ikke vet hvem som er kjøper. Men uansett så indikerer dette at «like barn leker best» ved at det viser vanskelighetenene med å få til varige partnerskap mellom store og små operatører i teleoperatørbransjen.

Kun en bagatell?
Er det Bell Atlantic, eller en av de andre større amerikanske teleoperatørene, så bør man regne med en rad interessekonflikter som lett kan få Ameritechs oppkjøp av Tele Danmark til å virke som en bagatell i forhold.

Annonse


Er det derimot Microsoft som er ute å på handletur, så oppstår i hvertfall ikke interesse konfliktene øyeblikkelig siden dette selskapet enda ikke har noen engasjement i Europa på
telesektoren.

Sier intet
Ingen i British Telecom ønsker å kommentere oppkjøpsryktene, men i følge engelske analytikere er det lite trolig at Microsoft er spekulanten. Selv om Microsoft har penger nok, så har selskapet lite eller intet å tjene på å kjøpe en europeisk telegigant som BT på nåværende tidspunkt.

Bell Atlantic er derimot en langt mer troverdig kandidat, selv om Bob Virtony, som er pressetalsmann i selskapet, ikke ønsker å kommentere disse ryktene.

Befester stillingen
For det første driver selskapet med samme type tjenester som BT, samtidig som det mangler tyngde i Europa for å kunne befeste seg som en internasjonal operatør med posisjon i markedet, men pressetalsman Bill Veritony i Bell Atlantic

WorldCom er en annen amerikansk storoperatør som til en viss grad har vist interesse for å kjøpe opp BT. Som mange av leserne sikkert kjenner til var det nettopp WorldCom som snappet MCI foran nesen på BT.

Annonse