Hermansen (taler)

Annonse


Barbert Hermansen

Hermansen (taler)Dagsavisen Arbeiderbladet er blant dem som er overrasket over Hermansens opptreden – og som trekker i tvil Telenors motiver:

Det er en gåte for oss at en mann som Tormod Hermansen med sine brede og lange bakgrunn fra politikk og offentlig administrasjon, sier at han først i «etterhånd» forstår at det ikke er hans sak å informere to av Stortingets åtte partier om regjeringens standpunkt i en svært viktig industripolitisk sak. Vi tror for vår del at Hermansen på forhånd var klar over at det er regjeringens ansvar å informere Stortingets partier om en slik sak, skriver Dagsavisen.

Håpløs
Telenor-ledelsens begrunnelse for å løpe til utvalgte partier på Stortinget skal være frykt for at saken ville lekke ut. Forklaringen er håpløs. Etter regjeringens nei var jo dette blitt en ikke-sak. Eneste grunn til å informere må da ha vært å få omgjort beslutningen. Veien er dessuten kort fra Stortinget til nyhetsredaksjonene. Også det burde Hermansen vite på forhånd, hevder Dagsavisen.

Prestisjenederlag
Også Aftenpostens kommentator Halvor Hegtun er skeptisk:

Annonse


– Når Bondevik-regjeringen om kort tid skal sette i gang arbeidet med en ny maktutredning, trolig under en annen prosjektleder en Gudmund Hernes, kan prosessene rudnt folk som Tormod Hermansen bli et naturlig tema.

– I mellomtiden kan Hermansen la tidens sand få sildre over gårsdagens beklagelse og prestisjenederlag, i vissheten om at andre ting er langt viktigrere i det lange løp: Han har fått det som han vil. Igjen.

Ikke orientert.
Adresseavisen forteller at Telenors styreformann Arnfinn Hofstad ikke var orientert om at forhandlingene mellom Telenor og Telia var avsluttet før han fikk opplysningene gjennom media.

Hofstad sier imidlertid at han fremdeles har full tillit til Hermansen.

Annonse


Annonse


Annonse