Pengenett

Annonse


17 milliarder i overskudd

PengenettTilsvarende tall for 1996 var på 10.1 milliarder, og 1997 blir et år som resultatmessig langt overgår de forventede resultater.

Ordretilgangen i selskapet økte med 30 prosent, og selskapets største forretningsområde; Mobilsytem, økte sine faktureringer fra 58 milliarder kroner i 1996 til 71.7 milliarder i 1997.

Forretningsområdene mobiltelefoner og terminaler økte sine faktureringer fra 22.6 milliarder i 1996, til 42.2 milliarder i 1997. Alle tall i svenske kroner.

Ericssons avtroppende adm.direktør Lars Ramqvist uttalte under
presentasjonen av 1997-tallene, at Asia-markedet viser en mer moderat ordretilgang enn tidligere.

Annonse


– Enkelte land i sørøst-Asia viser en nedgang i ordretilgangen, mens det viktige kinesiske markedet fortsatt er i kraftig vekst, sier Ramqvist.

Ifølge Ramqvist er markedsutviklingen i Asia svært usikker og vanskelig å bedømme ut ifra den pågående økonomiske krisen.

Annonse


Annonse


Annonse