Arkiv

Annonse


Laber tele-konkurranse

ArkivMange amerikanske politikere synes at den nye telekommunikasjons-loven ikke fungerer etter hensikten. Da loven ble vedtatt i 1996, skulle den øke konkurransen og redusere teleprisene.

Men teleoperatørene vrir seg unna. De konkurrerer gjerne utenlands, men hjemme vil de beholde sine markeder for seg selv.

Slåss heller i retten
–Fjernvalgoperatørene og de lokale telefonselskapene slåss heller i rettsalene, enn i markedet. Loven fungerer ikke, fordi alle involverte tolker loven på forskjellig vis, sier den republikanske senatoren John McCain til nyhetstjenesten Techweb.

McCain er formann i senatskomiteen for handel, vitenskap og transport.

Annonse


Dyrere kabelTV
McCain vil også fokusere på KabelTV-operatørene som i fjor økte prisene med 8,5 prosent. Kongressen vil dessuten vurdere satellitt-TV.

Prisene har økt som resultat av økede royalties for musikk, film og TV-programmer, men politikerne vil forsikre seg mot at forbrukerne betaler urimelig høye priser.

Skole-nett er prioritert
– Internett-tilkopling for skoler og biblioteker er topp-prioritert, sier McCain.

– Men de som tilbyr rimelige skole-abonnementer, må ikke skyve kostnadene over på næringsliv og forbrukere, sier han.

Senatskomiteen vil eventuelt vedta forskrifter som forbyr slik kryssubsidiering. Skoler som får Internett-tilgangen subsidiert med føderale midler, må i følge McCain blokkere adgang til uanstendige nettsider.

Enda mer Internett
I løpet av våren skal Kongressen også behandle the Secure Public Networks Act og the Internet Tax Freedom Bill.

Senere skal de amerikanske politikerne behandle proposisjoner om elektroniske signaturer og om kryptering. Det er ikke bare president Clintons kvinnebekjentskaper som står i fokus.

Annonse


Annonse


Annonse