Annonse


Hva skjer hos Digital?

Samtidig med den norske pressekonferansen, starter en tilsvarende pressekonferanse i USA, der Microsofts Bill Gates og Digitals toppsjef Bob Palmer skal fortelle hva de ønsker seg av samarbeidet.

De to toppsjefenes budskap blir overført direkte til pressekonferansen i Oslo.

Hva med Compaq?
Størst interesse knytter seg nok likevel til hvordan toppsjefene i de to selskapene vil kommentere fusjonen mellom Digital og Compaq, og hvordan samarbeidet vil arte seg etter at Digital blir integrert i Compaq. Som kjent har Digital tre ganger så mange ansatte som Compaq.

Ingen oppsigelser
Onsdag uttalte Paul Santer, som leder Digital i Tyskland, at verken Digital eller Compaq foreløpig planlegger oppsigelser.

– Vi må selvfølgelig vurdere mulige synergieffekter, men vi har absolutt ingen planer om oppsigelser, sa Paul Santer i følge Reuters.

Annonse


Annonse


Annonse