Dørum1/12

Annonse


Telenor overkjørte Dørum

Dørum1/12Maktspillet som påførte statsminister Kjell Magne Bondevik den mest ydmykende retretten i Stortinget hittil, var langt råere enn det som har kommet fram, hevder Adresseavisen.

Mens regjeringen i forståelse med Telenor behandlet fusjonssaken strengt konfidensielt, kjørte ledelsen i statsselskapet et annet løp. Bak regjeringens rygg orienterte Telenor partitoppene i Arbeiderpartiet og Høyre.

Reaksjoner
Telenor skal ha begrunnet sin kontakt med de to opposisjonspartiene med at saken snart kom til å bli kjent gjennom media. De fant det derfor naturlig å informere aktørene på forhånd. I regjeringspartiene er reaksjonene på Telenors handlemåte sterk.

– Oppsiktsvekkende og meget kritikkverdig. Jeg er ikke på noe tidspunkt blitt gjort kjent med at Telenor ønsket en bredere politisk orientering om fusjonssaken, sier Venstres parlamentariske leder Gunnar Kvassheim.

Annonse


Annonse


Annonse