Annonse


Priser for IT-kreativitet

– Vi ser i år en helt ny trend der bruken av Internett inngår som en del av selve produktet og markedsføringen av dette, sier Geir Jacobsen, leder av Kreativitetsprisjuryen.

Internasjonalt marked
– De nominerte bedriftene har alle et målrettet internasjonalt fokus, og er godt forberedt på det internasjonale markedet. Produktene de har utviklet er også mer “klare” for markedet enn tidligere, sier Jacobsen.

Rosing-prisene vil bli delt ut under programvaremessen Software ’98 den 5. februar. Software ’98 inneholder en egen Rosing-konferanse hvor Norges offentlige og private satsing på IT vil bli utfordret av internasjonale kapasiteter.

Informasjonsflyt i fokus
Interessant å merke seg i år er at informasjon og informasjonsflyt er kommet i fokus når det gjelder kandidater til Brukevennlighetsprisen. De tre nominerte produktene viser en kobling mellom Internett/intranett og informasjonsformidling, og det er lagt stor vekt på funksjonalitet. Dette viser at brukerne er tatt mer på alvor enn tidligere. Det er positivt, sier Tor Endestad, juryleder for Brukervennlighetsprisen.

Annonse


Nominerte til Kreativitetsprisen:
• ClustRa, med ClustRa DBMS Server, et produkt for driftskritiske anvendelser spesielt innefor telekommunikasjonssystemer.

• FunCom, med Paradigm Shift, et strategispill som spilles fra datamaskiner, via Internett.

• TerraMar Informasjonssystemer, med Definitive Scenario, et verktøy for beslutningsstøtte og risikoprøving av prosjekter.

Nominerte til Andvenderprisen:
• Sørum kommune, datasikkerhetsløsning.

• Kreftregisteret, mammografiprosjektet.

• Statoil, IT-opplæring.

Nominerte til Brukervennlighetsprisen:
• NoByKom, informasjonskonsept for norske byer og kommuner.

• GuruENTERPRISE 97, økonomi og informasjonssystem.

• Intranett Sentral, nøkkelferdig intranett-løsning.

Etter Fredrik Rosing Bull
Rosing er innstiftet av Den Norske Dataforening for å inspirere til økt satsning og kreativitet i utvikling og eksport av norsk programvare. De tre Rosing-prisene er: Kreativitetsprisen, Anvenderprisen og Brukervennlighetsprisen.

Prisen er oppkalt etter nordmannen Fredrik Rosing Bull, som dannet grunnlaget for det som senere ble datagiganten Bull-konsernet. Fredrik Rosing Bull fremstår som en av de fremste norske gründerne gjennom tidene.

Annonse


Annonse


Annonse