Annonse


Mislykket emisjon

Selskapet har behov for kapital for å starte produksjonen av sine svarte bokser som skal sørge for at vanlige fjernsyn kan brukes til å surfe på Internett. Selskapet rapporterte om erfaringene fra kapitaljakten i en melding 8 januar:

– Dette har hittil vist seg vanskelig i dagens stramme kapitalmarked, og selskapet vil derfor være insolvent dersom den pågående emisjonen ikke faller på plass. Selskapets hovedkreditorer er blitt informert om at utbetalinger er stoppet i påvente av emisjonen.

Garanist-jakt
Styret i teknologiselskapet PCTVnet vil nå jakte på garantister for ny aksjeemisjon i selskapet, etter at krise-emisjonen gikk i vasken.

– Man kom ikke i mål med emisjonen. Styret har vedtatt å arbeide for å sette sammen et garantikonsortium som kan garantere for 20 millioner, til kurs 0,50 kroner, sier markedsansvarlig Morten Rynning til Aftenposten.

Annonse


Verdien minsker
Den mislykkete emisjonen verdsatte aksjen til 2,50 kroner per aksje. Selskapet tilrettela en ordinær emisjon i desember. Da mente selskapet at kroner 5.- var en riktig kurs.

Selskapet har 41 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo.

Annonse