Gjertsen, Sigurd

Annonse


Kun mobil i Bergen

Gjertsen, SigurdIndustribedriften i Åsane er en av de første i landet som satser på et rendyrket DECT-nett i større skala. 40 av selskapets 150 ansatte går i dag rundt med en DECT-telefon i lomma, rundt halsen, eller hengende i beltet, skriver ukeavisen Telecom Revy. I tillegg har bedriften 4 – 5 apparater som lånes ut til andre ansatte og til besøkende etter behov.

Del av en kultur
– Å bære med seg håndsettet er etterhvert blitt en del av kulturen i bedriften. Den største gevinsten av installasjonen har vi derfor fått i form av økt tilgjengelighet for våre ansatte, sier en fornøyd assisterende direktør Sigurd E. Gjertsen i Åstvedt Industrier AS.
Produksjonsbedriften har hittil ikke gjort målinger som kan bekrefte påstanden.
For å øke tilgjengeligheten ytterligere, har bedriften planer om å teste ut hodetelefoner som supplement til det vesle, bærbare håndsettet.

Arbeidssituasjonen avgjorde
– Det var behovet for å øke tilgjengeligheten til de av våre ansatte som er ansvarlig for kunde- og leverandørkontakt, som var den viktigste begrunnelsen for det ukonvensjonelle valget av telekommunikasjonsteknologi. I løpet av en vanlig arbeidsdag beveger de seg mye rundt på området, både inne i det 5000 kvadratmeter store nybygget og ute. Hadde de hatt en annen arbeidssituasjon, med mye stillesitting på hver sin faste arbeidsplass, hadde vi trolig truffet et mer tradisjonelt valg, sier Gjertsen.

Det at bedriften skulle bygge nytt, isteden for å modernisere, var også et avgjørende argument for teknologivalget.
Overbevist om at det trådløse telefon-anlegget vil fungere etter intensjonene, har Åstvedt Industrier tatt sjansen på å droppe det interne calling-anlegget.

Annonse


På rekordtid
Totalt har bedriften investert omtrent 300.000 kroner i DECT-nettet. Anskaffelsen av selve telefonapparatene utgjorde den største delen av kostnaden. Et trådløst håndsett av den typen Åstvedt Industrier valgte, koster vel 2.200 kroner.
Monteringen av det trådløse telenettet skjedde på rekordtid. Det tok bare noen få dager fra sentralen var installert og til DECT-nettet var i full drift.
Det er Telia som har stått for installasjonen av anlegget.

Digital sentral
Det er fem DECT basestasjoner spredt rundt om på bedriftens 10 mål store område som sørger for at administrasjonen, arbeidsledere og formennene på de ulike avdelingene i produksjonsbedriften er å treffe på telefonen hele arbeidsdagen gjennom. For at forbindelsen skal fungere overalt på området, er stasjonene plassert med 30 – 50 meters avstand. Etter litt prøving og feiling har bedriften nå funnet fram til en plassering som gjør at dekningsområdene til stasjonene overlapper hverandre.

En Freeset DECT telefonsentral produsert av Ericsson sørger for å holde rede på hvor den enkelte ansatte befinner seg i forhold til basestasjonene. Denne igjen er tilkoplet en ordinær, moderne digital hussentral, forteller Gjertsen.
Da beslutningen ble tatt i fjor sommer, var Freeset den eneste DECT-sentralen som kunne koples til en digital telefonsentral. De øvrige sentralene på markedet hadde kun mulighet for analog tilkopling, sier Gjertsen.

Den digitale tilkoplingen er viktig, fordi selskapet har planer om å samkjøre DECT-nettet med bedriftens 100 MB-datanett en gang i framtiden.
Med tanke på framtiden, har bedriften også valgt å erstatte endel av ladestasjonene for håndsettene med docking-stasjoner. I tillegg til å fungere som koplingspunkter mot PC-en, vil docking-stasjonene også kunne fungere som høyttalende telefon.

Droppet dual mode
En kort tid hadde Åstvedt Industrier også en Ericsson dual mode DECT- og GSM-telefon på test. Den var bedriften ikke helt fornøyd med, i følge Gjertsen.
– Håndsettet hadde ikke sømløs overgang til GSM-området straks brukeren kom utenfor bedriftens DECT-område. Håndsettet var dessuten både dyrt og stort og tungt å dra rundt på, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse