Annonse


Intervett med Saga-kontrakt

Intervett er i ferd med å bli en tung aktør på internett/intranettmarkedet. Avtalen med Saga Petroleum gir selskapet nok en storbedrift i porteføljen. I fjor høst undertegnet Intervett en avtale med Statoil. Avtalen har en antatt verdi på mellom 15 til 20 millioner kroner, melder Finansavisen.

Vil effektivisere infoflyten
Saga Petroleum ønsker å effektivisere og forbedre informasjonsflyten, og vil videreutvikle selskapets intranett-løsning. Intervett legger i første omgang opp til en prosjektperiode utover våren. Deretter vil de utvikle og implementere intranett-løsningene.

Daglig leder i Intervett, Jan Villard, sier til Finansavisen at de regner med å levere hoveddelen av løsningen i løpet av 1998, og at prosjektet er planlagt å være ferdig i 1999.

Annonse


Annonse


Annonse