hurtigtog

Annonse


Gardermobanen får full mobildekning

hurtigtogTelenor Mobil har inngått en samarbeidsavtale med NetCom og NSB-Gardermobanen der operatørene har forpliktet seg til full GSM-dekning langs hele banetraseen fra Asker stasjon fram til Oslo Lufthavn Gardermoen, skriver ukeavisen Telecom Revy.

Samarbeidet mellom NetCom og Telenor Mobil gjelder dekning i tunnelen Romeriksporten, som er den største utfordringen ved utbygging av full mobildekning for Gardermobanen. Det nødvendige utstyret skal være på plass til åpningen den 8. oktober i år. Telenor Mobil vil i tillegg også tilby full dekning på NMT900.

Romeriksporten
Langs traseen er det spesielt Romeriksporten som byr på den største utfordringen. Her vil det bli installert et optisk fibersystem levert av den tyske repeaterprodusenten Mikom GmbH. Dette vil bli det mest omfattende fibersystemet i Skandinavia av denne typen. Romeriksporten, som går fra Etterstad i Oslo til Lillestrøm, er 13,9 kilometer lang og flytogene vil her komme opp i en hastighet på 200 kilometer i timen.

Inne i tunnelen skal det monteres 12 optiske repeatere (radiosignalforsterkere), med cirka 1.200 meters mellomrom. Disse vil via egne antenner sende radiosignaler både framover og bakover i tunnelen. Repeaterene er igjen tilknyttet det optiske fibersystemet som kommer fra en basestasjon etablert utenfor tunnelen på Lillestrøm.

Annonse


Tøffe omgivelser
For å sørge for god dekningsoverlapping mellom nettet inne i tunnelen og nettet utenfor, er det i hvert tunnelutløp montert vanlige Radiofrekvens (RF) repeatere. Disse henter signal fra de optiske repeaterene inne i tunnelen og sørger for en sikker overgang ut.
På grunn av hastigheten til togene vil utstyr montert i tunnellen måtte tåle veldig kraftige vibrasjoner, sammenstøt med prosjektiler med høy hastighet (for eksempel isklumper som faller av togene) samt et miljø som er preget av høy fuktighet og smuss. Det stilles derfor spesielt høye fysiske krav til utstyret og monteringen av dette. Alle repeaterene vil bli monteret i nisjer sprengt ut i tunnelveggen.

Systemet fjernstyres
Etter at Romeriksporten settes i drift og flytogene begynner å gå, vil det kun være en kort periode nattestid hvor det vil være mulig for driftspersonell å komme inn i tunnelen. Dette vanskeliggjør reparasjoner og eventuelle framtidige endringer av systemet.
Det er blitt lagt vekt på dette i designen av systemet. Alle repeaterene er fjernstyrte fra en overvåkingssentral utenfor tunnelen. Det betyr at de aller fleste feil vil bli detektert øyeblikkelig, og mange vil kunne rettes direkte fra sentralen. I tillegg er det blitt lagt et ekstra sett med fibre til hver repeater, slik at en eventuell feil kan rettes ved at reservefiberen kobles inn.

Antenne på hver vogn
Togsettene som benyttes på Gardermobanen er utstyrt med vinduer som er belagt med en tynn aluminiumfilm. Dette betyr i praksis at vognene stenger for alle radiosignaler utenfra. For å kunne tilby mobiltelefondekning inne i togsettene, vil hver vogn bli utstyrt med utvendig antenne, og en repeater som fordeler signalene inne i vognkupeen gjennom en lekkasjekabel skjult i taket på vognsettene.

Takler trafikkøkning
– Når det gjelder fremtidig kapasitet langs banen er Romeriksporten den begrensende faktor. Av den grunn har vi allerede nå utvidet kapasiteten i tunnelen for å ta høyde for fremtidig økt bruk av både GSM-tale og GSM-data. Utenfor tunnelen er det langt enklere å utvide nettet i takt med kundenes økte bruk, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Mobil. Slik systemet i dag settes opp er det allerede bygget for en kapasitet som burde være tilstrekkelig i lang tid, sier Amundsen.

Annonse


Annonse


Annonse