Bil

Annonse


Billån på nettet

BilSystemet gir forhandlerne adgang til DnB Finans’ lukkede stormaskinbaserte ekstranett ved hjelp av et WEB-basert brukergrensesnitt, skriver ukeavisen Telecom Revy.

Det nye online låne- og leasingsystemet vil gi ivrige bilkjøpere svar på lånesøknaden på under et minutt, viser erfaringene fra pionerbrukerne Scanauto AS i Bergen og Bilforum AS i Lillestrøm. I løpet av den rekordraske ventetiden er søkerens kredittverdighet sjekket mot skattevesenet og mot anerkjente kreditinformasjonsbyråer.
Søkere som får innvilget lånet, vil kunne forlate bilforhandleren med både lånebeviset og en undertegnet kjøpekontrakt i hånden.
Avgjørelse i lånesøknader har til nå vært avhengig av telefonkontakt med en av DnB Finans saksbehandlere.

Storparten innvilges
Kundenes kredttiverdighet vurderes automatisk etter DnB Finans sine kredittregler. De fleste søknadene innvilges på direkten. Ingen søkere vil imidlertid få brutalt “nei” over nettet. Dersom systemet trenger mer informasjon, eller søknaden synes tvilsom, vil bilforhandlerne få melding om å kontakte en av finansinstitusjonens saksbehandlere.

Uavhengig av åpningstider
– Den største fordelen for oss forhandlere, er at systemet gir oss svar på hovedtyngden av søknadene der og da, uavhengig av åpningstidene til DnB Finans, sier disponent Jarle Nordahl hos Saab og Citroen-forhandleren Scanauto. Mange av de vel 450 bilene Scanauto solgte i fjor, ble solgt på kveldstid og i helger.
Lånesystemet inneholder også et enkelt salgsstøttesystem som gir forhandleren god hjelp til å utforme prospekter og tilbudsbrev. Det er derimot ikke i stand til å generere hele den skjemaflommen som et bilsalg genererer.
Systemet ble tatt i bruk i slutten av desember i fjor. Innen utgangen av dette året vil systemet være utplassert hos 50 bilforhandlere. Først ut er noen utvalgte forhandlere i Trøndelag. De får utplassert systemet i disse dager.

Annonse


Bilsalg på nettet
– Dette er en helt ny måte å formidle finansiering via bilforhandlere basert på internetteknologi, sier soussjef Per Axel Axelsen i DnB Finans.
DnB Finans er en av de første finansinstitusjonene som går ut med tilbud om lånebehandling direkte på nettet. Flere andre selskaper i bilbransjen, deriblant Toyota, er på beddingen med lignende tilbud.

Kjøpefest
Forbruksfesten skjerper kampen om lånekundene. Bare de aller færreste betaler familiens nye bil kontant. DnB Finans finansierte over 15.000 billån i fjor, og er et av de ledende selskapene på området.
– Tilbud om et online lånesystem vil være en konkurransefordel for DnB Finans, sier Axelsen.
For at en bilforhandler skal få utplassert dataløsningen, krever DnB Finans at forhandleren inngår en forpliktende avtale om et visst antall nye kunder i tiden framover.
Axelsen ser for seg at systemet i neste omgang blir videreutviklet med bransjeløsninger rettet mot kopi&data og last&anlegg.
– Møbler og hvitevarer er det vårt søsterselskap DnB Kort som finansierer. De har allerede lignede ordninger innen møbelbransjen, sier Axelsen.

Annonse


Annonse


Annonse