deskill.

Annonse


Hermansen styrket

deskill.Torsdagens stortingsdebatt påførte Regjeringen generelt og SP spesielt et sviende nederlag. Hvor mye enn Bondevik i går benektet intern uenighet i Regjeringen, er det nettopp uenigheten mellom de tre regjeringspartiene i telepolitikken som i går ble utspilt for åpen scene.

Konkurranselementet
En fusjon vil uten tvil styrke Telias og Telenors samlede konkurransedyktighet.

Like klart er det at på kort sikt vil konkurransen på det norske markedet reduseres ved en fusjon. På lang sikt kan det styrke konkurransen. Av 4-5 store tunge aktører på det norske markedet blir det en mindre. På fastlinjetelefoni betyr konkurransen fra Telia en del allerede. Men det er intet i veien for at Tele2 eller andre kan ivareta konkurranselementet på det punktet.

Mobil-konkurransen
Alvorligere er det at Telia er eneste søker til å bygge et tredje mobilnett i Norge. En fusjon vil sannsynligvis bety at vi ikke får mer enn de to nettene vi har. Erfaringene fra Danmark der det nå er fire mobiltilbydere, viser at man har fått en hardere priskonkurranse enn i Norge med to mobiloperatører.

Annonse


Samtidig vil et forent mobilnett i Norge og Sverige føre til billigere nordisk mobiltrafikk for brukerne. Det vil også uten tvil styrke selskapenens internasjonale ambisjoner. Det var Telia og Telenors samlede innsats bak NMT som gjorde Norden til verdensledende på mobilsiden.

Det er dyrt å konkurrere internt i Norden. I dag bruker både Telia og Telenor en vesentlig del av sine ressurser til å slåss i egen bakgård. De peker på at en fusjon vil føre til årlige innsparinger på opp mot to milliarder kroner. Dette vil selvsagt kunne komme brukerene tilgode, men noen garanti har vi ikke for en slik effekt.

Fredløs, venneløs og styrket
I oktober og november mistet Tormod Hermansen to av sine tre viktigste internasjonale samarbeidspartnere – MCI i USA og Tele Danmark. Sistenevnte fordi Ameritech har overtatt styringen av selskapet. Ikke minst svekker det Telenordia-samarbeidet.

Tormod Hermansen står dermed igjen med BT som eneste internasjonale partner. Hendelsene i oktober og nevember viser hvor usikre løse samarbeidsavtaler kan være. Derfor er det svært naturlig at Telenor og Telia nå søker sammen med fusjon som siktemål.

Tormod Hermansen er kommet styrket ut av gårdagens og dagens politiske begivenheter. Han har fått mye offentlig ros av Telenor. Og etter regjeringens snuoperasjon, kan ikke Regjeringen gjøre annet i neste uke enn å gi Telenor de tre statlige milliardene selskapet har bedt om. Telenor må nemlig ha handlefrihet underveis fram til delprivatisering og/eller fusjon med Telia kommer til en avgjørelse.

Se også:

 • NetCom avventende (22.01.98 kl 13:07)
 • Tele2 vinner på fusjon (22.01.98 kl 11:41)
 • Forhandlinger siden november (22.01.98 kl 11:12)
 • EU kan stoppe fusjonen (22.01.98 kl 11:10)
 • Bondevik snudde (22.01.98 kl 10:17)
 • «Business as usual» i Telenor (22.01.98 kl 10:05)
 • Liten interesse i Sverige (22.01.98 kl 09:06)
 • Hermansen frir til Stortinget (21.01.98 kl 23:49)
 • Høyre: – Gambler med Telenor (21.01.98 kl 22:15)
 • Milliardgevinst ved fusjon (21.01.98 kl 21:59)
 • Skremt til fusjonssamtaler (21.01.98 kl 21:27)
 • Hermansen uenig med Dørum (21.01.98 kl 21:16)
 • Nei til Telenor/Telia-fusjon (21.01.98 kl 19:52)
 • Tema: De nye teleoperatørene

  Annonse


 • Annonse


  Annonse