Annonse


Godt år for Compaq

Fortjenesten økte med 37 prosent, til 667 millioner dollar (4,9 mrd kroner) sammenlignet med 4. kvartal i 1996.

Store innvesteringer
Totalt økte Compaqs salg fra 20 milliarder dollar (146,5 mrd. kroner) i 1996, til 24.6 milliarder dollar (180,1 mrd kroner) i 1997.

Netto resultat for året var på 1.9 milliarder dollar (13,9 mrd. kroner), etter fratrekk av 252 millioner dollar (1,8 mrd kroner) til fusjoner og oppkjøp. Ser vi bort ifra disse kostnadene, økte resultatet med hele 60 prosent, til 2,1 milliarder dollar (15,4 mrd kroner).

Fornøyd sjef
– Disse resultatene viser et fremragende 4. kvartal og et enestående år
for Compaq, sier Eckhard Pfeiffer, Compaqs President and Chief Executive Officer.

Ifølge Compaq skal deres volumøkning være mer enn 2 1/2 gang så stor som gjennomsnittsveksten i bransjen.

Annonse