Moan, Øystein

Annonse


Visma med 60% vekst

Moan, ØysteinFjerde kvartal har for Visma vært preget av restruktureringer. Selskapet gjennomførte fusjonen med micro80, og solgte eller avviklet samtidig en rekke virksomheter som de mente lå utenfor kjerneområdet.

Gjennom fusjonen med micro80 fikk Visma 6000 nye kunder og et godt utbygd markedsapparat.

Selvstendige divisjoner
Selskapet har fra årsskiftet innført en ny organisasjonsstruktur. Visma ASA er nå et holdingselskap med divisjonene Visma Business, Visma Marine og Visma Logistic. Hver av divisjonene har et selvstendig resultatansvar, men samarbeider innenfor områdene teknologi, økonomisk styring, finans og ledelse.

Videre vekst
– Vi er optimistisk med tanke på 1998, spesielt innenfor divisjonen Marine, hvor det er også er vekst innenfor shipping generelt, sier konsernsjef i Visma, Øystein Moan.