Jakhelln, Henning

Annonse


Ny lov truer fjernarbeid?

Jakhelln, HenningForslaget til nye forskrifter innebærer at de detaljerte reglene i arbeidsmiljøloven også vil gjelde hjemme hos deg dersom du har hjemmekontor og er ansatt i en bedrift.

Forslag er utarbeidet av en gruppe ledet av professor Henning Jakhelln ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Forslaget er overlevert Kommunal- og regionaldepartementet.

Under arbeid
– Vi er i gang med å utarbeide nye forskrifter om hjemmearbeid, men det er per i dag ikke mulig å si noe om hvor lang tid dette vil ta. De nye forskriftene skal også sendes ut på en bred allmenn høring, noe som vanligvis tar tre måneder, sier førstekonsulent Hanne Meldal i Kommunal- og regionaldepartementet.

Det viktigste i dette nye forslaget er at arbeidsmiljøloven, med enkelte unntak, nå vil benyttes i forhold til ansatte med hjemmekontor.

Annonse


Må ta større ansvar
– Formelt sett gjelder ikke arbeidsmiljøloven – slik den er i dag – for ansatte med hjemmekontor, sier professor Jakhelln til Telecom Revy.

En endring av dette vil medføre at bedriftene og det offentlige vil få et langt større ansvar for arbeidssituasjonen til de ansatte som arbeider hjemme.

Eksempelvis vil bedriften få ansvaret for å legge til rette arbeidsforholdene til den enkelte arbeidstaker hjemme, og passe på at det er en tilfredsstillende fuktighet i luften, varme og gode arbeidsforhold.

Arbeidstid
Forslaget innebærer likevel flere viktige unntak fra arbeidsmiljøloven.

– Blant annet vil det være helt ulogisk å regulere arbeidstid på samme måte som for andre ansatte med fast arbeidssted. Fleksibilitet er viktig for arbeidstakere som velger å jobbe hjemmefra, derfor vil det ikke være naturlig å definere arbeid etter klokken 21.00 som nattarbeid med de begrensningene dette har. Det samme gjelder arbeid på søndag og helligdager, sier Jakhelln.

Pålegges å kontrollere
En annen side av denne saken er at hvis bedriftene pålegges ansvaret for de ansattes arbeidsmiljø hjemme, må arbeidstilsynet gis mulighet til å kontrollere at forholdene er i overensstemmelse med lovverket.

Etter forslaget til forskrifter skal dette kun finne sted etter at arbeidstaker er varslet, og kun i de rom som benyttes til arbeidet.

Annonse


Annonse


Annonse