Annonse


IT-eksporten økte 33 %

Av en total omsetning på mellom 10 og 11 milliarder kroner i telecomsektoren i 1997, står eksporten for anslagsvis 4,8 milliarder.

De fem største selskapene – Nera, Alcatel Telecom Norway, Ericsson, Siemens divisjon Telecom og Navi stod alene for nesten åtte milliarder av den totale omsetningen.

Liberalisering
– Telekomindustrien har de siste årene fått stor glede av liberaliseringen i telesektoren. Nye aktører på operatørsiden har ført til stor etterspørsel etter teleprodukter, samt at de tidligere monopolistene har oppgradert sine nett for å bli enda mer konkurransedyktige, heter det i Dagens Næringsliv.

Nye aktører
Signaler fra operatørene i markedet gir grunn til å tro at veksten vil fortsette.

En undersøkelse foretatt av Telecom Revy viser at de nye teleoperatørene alene vil investere for 1,7 milliarder kroner i år. i tillegg har Telenor varslet at de vil investere tre milliarder i hjemmemarkedet i år.

Annonse


Annonse


Annonse