Fiskemann med mobil

Annonse


GSM gir flest helseplager

Fiskemann med mobilTelecom Revy kan som første medium i Norge i dag avsløre litt av innholdet i helseundersøkelsen som blir presentert om kort tid.

Forskere ved SINTEF, Statens Strålevern og Telenor FoU legger i disse dager siste hånd på verket med den store undersøkelsen som vil bli presentert i slutten av februar. Undersøkelsen av mobilbrukernes helseplager er basert på opplysninger fra 17.000 brukere, og finansiert ved hjelp av midler blant annet fra NHOs arbeidsmiljøfond.

Store forventninger
Undersøkelsen har hittil tatt over ett år, og det er knyttet store forventninger til konklusjonen forskerne vil legge frem. Over 5000 GSM- og NMT-brukere her i landet har svart på svært omfattende og detaljerte spørsmål om sin mobilbruk, arbeidsforhold og helseplager. I Sverige deltar 12.000 brukere i undersøkelsen.

– Hovedhensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge eventuelle forskjeller i plager for brukere av henholdsvis GSM- og NMT-telefoner, sier forsker Gunnhild Oftedal ved SINTEF til Telecom Revy.

Annonse


Ulik virkning
Bakgrunnen for arbeidshypotesen til forskerteamet er forskjellen i hvordan GSM- og NMT-telefonene sender sine signaler. Fra NMT-telefoner går det en kontinuerlig strøm av signaler, men signalene fra GSM-telefonen er pulset, det vil si at signalene er oppdelt.

– Andre undersøkelser har vist at en oppdelt strøm av signaler har en effekt som gjør at cellene påvirkes i større grad enn ved en jevn strøm av signaler som fra en NMT-telefon. Det er ikke slått fast at denne påvirkningen er helseskadelig, selv om vi kan ikke utelukke at effekten er uheldig, sier Oftedal.

Ikke nødvendigvis farlig
I undersøkelsen har forskerne sett på plager som hodepine, kvalme og varme i hodet.

– Dette er plager som ikke nødvendigvis er farlige, men ubehagelige for dem det gjelder og kostnadskrevende hvis de kan føre til fravær, sier Oftedal.

Det er ennå ikke tatt noen avgjørelse om denne undersøkelsen skal følges opp av flere undersøkelser, men Oftedal utelukker ikke at dette kan bli aktuelt.