Dopkfalsk

Annonse


Dokumentfalsk hos ElTele?

DopkfalskLederen i ElTele Øst, som ble oppsagt i august i fjor, hadde opprinnelig ansvar for to adskilte funksjoner i telekomm-bedriften. I følge ham selv ble den ene funksjonen fjernet fra stillingen, uten at verken han eller fagforeningen var informert, og uten at ledergruppen hadde fattet noe formelt vedtak. Striden står blant annet om et angivelig dobbelt møtereferat.

Avhør forberedes
Ex-lederen har nå anmeldt forholdet til Økokrim som igjen har oversendt saken til Stovner politistasjon for etterforskning. Politistasjonen bekrefter at de har saken under etterforskning, og vil avhøre de impliserte.

Ny leder ansatt
Ex-lederen ble oppsagt i august, etter 6 måneder i ElTele Øst. Han ble oppsagt på dagen mens han var sykemeldt, og har anlagt arbeidsrettssak for å få tilbake stillingen. Saken kommer opp i april. Sist uke ble han gjort kjent med at ElTele Øst hadde ansatt en ny mann i stillingen, den tredje i løpet av ett år.

Annonse