Annonse


4,5 mrd i teleinvesteringer

Tall Dagens Telecom og Telecom Revy har hentet inn fra de fleste kjente nye aktører på telemarkedet viser at nykommerne har investeringsplaner for mellom 1,2 og 1,8 milliarder kroner i 1998. I tillegg er det kjent at Telenors investeringer i telenettet og Telenor Mobilnetts investeringsbehov ligger på omlag tre milliarder kroner i år. Sammenlagt blir dette mellom 4,2 og 4,7 milliarder kroner.

På litt lengre sikt har konsulentselskapet Teleplan beregnet at teleaktørene i det norske markedet må investere opptil 25 milliarder kroner fram mot år 2005.

Først ute
Det kommer til å ta tid før alle de nye aktørene er på markedet. Noen få, som NETnet, NetSource, Tele2 og Telia er allerede ute og kaprer kunder fra Telenor. Årsaken til at de er først ute, er at selskapene allerede har konkurrert om utenlandstrafikken, og samtidig bygd opp et apparat for å gå videre i konkurransen.

Enkelte av selskapene kan få problemer med å bygge opp virksomheten fort nok til å ha noe å tilby kundene i første halvår. Dersom de ikke greier dette, risikerer de å miste sitt tildelte prefiks. Post- og teletilsynet trekker nemlig inn igjen de tildelte prefiksene som ikke er tatt i bruk 1. juli i år, skriver ukeavisen Telecom Revy.

Annonse


Varierte tilbud
De nye operatørene er selskaper som spenner fra spesialisering på telefoni over Internett, via rene infrastruktur-leverandører til selskaper med totaltilbud, som Telia og Tele2.

En av nykommerne er NetSystems, ledet av telegründeren Trygve Tamburstuen. Dette selskapet satser 450 millioner kroner i oppstarten. Selskapet vil gi totale tilbud på teletjenester til små- og mellomstore bedrifter.

Hvem vinner?
Hvem som står tilbake som vinnere om et par år, er det for tidlig å si noe om, men at navn som Tele2 og Telia, i tillegg til NetCom vil være på denne lista, er sannsynlig.

Bli nærmere kjent med de nye teleoperatørene.

Annonse


Annonse


Annonse