Annonse


Teletopia krever 45 millioner

En midlertidig løsning vil blant annet pålegger Telenor å levere utstyr og samband, i påvente av hovedforhandlingene kommer opp senere

Retten har satt av tre dager til forhandlinger. Første dag ble i all hovedsak preget av de to partenes advokaters innledningsforedrag.

Sakens kjerne
– Sakens kjerne er den rammeavtalen som ble inngått 15 desember 1995, og i hvilken grad denne fortsatt er bindene mellom partene, sa Teleopias advokat Morten Steenstrup i sitt innledningsforedrag.

Sentralt i konflikten står avtalens punkt 16, hvor det kommer frem at en av partene kan si opp avtalen hvis det er regulatorisk adgang til dette.

Annonse


Ugyldig oppsigelse?
Steenstrup hevder at slik adgang ikke foreligger, og at Telenor derfor må oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen slik den er.

I tillegg mener Teletopia at Telenors oppsigelse ikke er gyldig fordi avtalen ble inngått med Telenor AS, mens oppsigelsen kom fra Telenor Nett.

Vanskelige spørsmål
Blant tingene det står strid om er spørsmål knyttet til Telenors prisfastsettelser på verdiøkende tjenester, krav om faktureringsgebyr og manglende leveranser av utstyr og samband.

Telenor på sin side hevder at de er pålagt å levere tjenester til selskap som driver med verdiøkende tjenester på like vilkår, og vil ikke akseptere at Teletopia får spesialbehandling.

Relaterte artikler:
Teletopia raser mot Telenor

Annonse


Annonse


Annonse