Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forbrukerrådet ut mot Telenor

OSLO: Forbrukerrådet går nå ut mot Telenors nye prisstruktur. – Tre av fire privatkunder får høyere telefonregninger, mens tre av fire bedriftskunder får reduserte telefonutgifter, heter det fra direktør Per Anders Stalheim i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har tatt utgangspunkt i Telenors egne beregninger etter endringene i bedriftens prisstruktur.

– Telenors siste prisutspill signaliserer at det blir småkundene som må betale for konkurransen i telemarkedet. Dette må myndighetene overvåke nøye, sier Stalheim i en melding fra Forbrukerrådet.

Subsidier
I meldingen advares det også mot at Telenor kan bruke sin sterke stilling for å dempe konkurransen.

– Telenors markedsmakt kan utnyttes slik at inntekter fra lokaltrafikk og abonnementsavgifter brukes til å subsidiere prisene på samtaletyper som utenlandstrafikk og samtaler til mobiltelefon. Dette vil kunne svekke konkurransen.

Kontroll med samtrafikk
Forbrukerrådet ber derfor regulerende og politiske myndigheter om å følge nøye med på utviklingen i telemarkedet.

– Man bør blant annet føre strengere kontroll med samtrafikkavtalene mellom Telenor og de nye aktørene, slik at nye aktører kan konkurrere på linje med Telenor, heter det fra Stalheim.
Stikkord: Mobil