Annonse


Forbrukerrådet ut mot Telenor

Forbrukerrådet har tatt utgangspunkt i Telenors egne beregninger etter endringene i bedriftens prisstruktur.

– Telenors siste prisutspill signaliserer at det blir småkundene som må betale for konkurransen i telemarkedet. Dette må myndighetene overvåke nøye, sier Stalheim i en melding fra Forbrukerrådet.

Subsidier
I meldingen advares det også mot at Telenor kan bruke sin sterke stilling for å dempe konkurransen.

– Telenors markedsmakt kan utnyttes slik at inntekter fra lokaltrafikk og abonnementsavgifter brukes til å subsidiere prisene på samtaletyper som utenlandstrafikk og samtaler til mobiltelefon. Dette vil kunne svekke konkurransen.

Annonse


Kontroll med samtrafikk
Forbrukerrådet ber derfor regulerende og politiske myndigheter om å følge nøye med på utviklingen i telemarkedet.

– Man bør blant annet føre strengere kontroll med samtrafikkavtalene mellom Telenor og de nye aktørene, slik at nye aktører kan konkurrere på linje med Telenor, heter det fra Stalheim.

Annonse


Annonse


Annonse