Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Virtuelt fra NetSystems

Foto: Jørgen berner Ross– Strengt tatt har jeg arbeidet for å få til en slik virksomhet siden jeg satt i NetComs styre. Men motstridende eierinteresser gjorde det umulig da. Dessuten har mange skydd konseptet etter at Unisource Mobil i 94/95 mislyktes i å etablere slik virksomhet.

– Da var timingen gal. Nå er markedet modent, sier initiativtaker og styreformann, Trygve Tamburstuen.

Kapitalbehovet
Av kapitalbehovet på 450 millioner kroner skal 1/3 sikres gjennom økt egenkapital, 1/3 via leverandørkreditter og 1/3 via bankfinansiering.

Leverandørene med Nortel i spissen har alt stilt opp med leverandørkreditt, men mer egenkapital må reises i løpet av 1998. NetSystems er i forhandlinger med norske banker om den bankfinaniserte delen.

Annonse


Norske investorer
Det er Norway Group som igjen eies av Morten Rød og Trygve Tamburstuen som eier 64 prosent av NetSystems, nøkkelansatte 16 prosent og ni norske og en sveitsisk investor 20 prosent.

– Vi har begynt arbeidet med å utvide egenkapitalen med et beløp på i størrelsesorden 100-200 millioner. Det ser meget lovende ut. Vi satser på å få inn mest mulig fra norske investorer, men regner med å måtte hente noe på det internasjonale markedet. Eksisterende aksjonærer må regne med en viss utvanning av sine poster, opplyser Tamburstuen.

Totalt tilbud
– NetSystems kommer til å bli det tredje selskapet som tilbyr et totalspekter av mobile teletjenester i Norge. Av NetSystems kan du for eksempel kjøpe egne SIM-kort (GSM mobilabonnement) og ikke bare Mobil terminert (fast til mobil) som en rekke av NetComs og Telenor Mobils konkurrenter tilbyr. Små- og mellomstore bedrifter vil av oss få et totalt tilbud av teletjenester og de vil få alt på en regning, sier Tamburstuen.

Integrasjon
– Vårt hovedprodukt er integrasjon på høyere nivå enn konkurrentene. Via vår IN-plattform (intelligent nett) vil vi levere alle mobile tjenester, datatjenester, fasttelefoni, faks, kortmelding og talemeldinger. I tillegg kommer videokonferansenett, Internett-aksess, e-mail, lukkede brukergrupper og en rekke andre tjenster.
Konkurransen

Hva med konkurrentene?
– Telenor har alle tjenstene, men de har ikke integrert dem ennå og de har et godt stykke å gå før de makter det. Mobilnett vil ikke Telia ha i drift før neste år. NetCom Systems i Sverige har i Norge delt sin satsing i NetCom på mobilsiden og Tele2 på fastnettsiden.

NetNet
– Du er selv en betydelig aksjonær og styremedlem i NETnet. På en del områder vil dere konkurrere. Kan du fortsette i NETnet?

– NETnet har vært kjent med NetSystems planer fra starten. Alt tyder på at vi får til et forretningsmessig samarbeid med NETnet selv om vi på noen områder vil konkurrere.

NetSystems må opprette en rekke samtrafikkavtaler. Her er den dominerende operatøren pliktig til å inngå slike avtaler, men avtalene med Telenor er ennå ikke forhandlet.

Nett-satsing
NetSystems har tegnet avtale med Nortel om levering av utstyr for 420 millioner kroner.

– Vi har her oppnådd gode kreditter fordi Northern Telecom via oss kommer inn i Ericssons og Nokias bakgård. Den første IN-plattformen til NetSystems vil ligge i Oslo. Her vil også billingsentret fra Bell Sygma og LHS ligge. Vi vil før åpningen ha sentraler på plass i Sverige, Finland og Danmark, sier Tamburstuen.

Virtuell operatør
– På sikt vil vi bli en virtuell europeisk operatør. Planen er å være på plass i 20 land i år 2000. Etter Norden står Belgia, Nederland, Tyskland og Storbritannia for tur. Alt fra åpningen vil vi tilby en og samme mobilpris over hele Nordens, opplyser Tamburstuen.

På backbone-siden har han alt gjort avtale med det europeiske jernbanesamarbeidselskapet Hermes som har nett helt opp til Gøteborg. Mellom Oslo og Gøteborg er det gjort avtale med ElTele.

Leie og direkte aksess
Forøvrig vil Tamburstuen leie alle linjer av eksisterende operatører, men vurderer også direkte lokalaksess via Nortels løsning for høyhastighetsdata over strømnettet (Powerline).

Solid kompetanse
Blant de nøkkelpersonene han har på plass er framfor alt stor erfaring innen mobilområdet. Det er to engelskmenn, en danske, en tysker og en belgier i staben.

Jan Gotteberg (tidligere Nokia og NetCom) arbeider direkte i investorselskapet Norway Group. NetSystems International har dimensjonert en stab på omlag 200 personer.

Telegründeren Tamburstuen
Trygve Tamburstuen har bakgrunn som statssekretær i Arbeiderparti-regjering og oljedirektør i Arco, før han kom inn i televerden på slutten av 80-tallet og frontet opprettelsen av NetCom.

Tamburstuen er nå ute av NetCom. I NETnet har han en betydelig aksjepost som privatperson. I mobiloperatøren i Ghana har WorldCom a.s. 10 prosent av aksjene. WorldCom eies av Børge Granli og Tamburstuen i fellesskap.

Annonse