Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Utlandet avgjør for Telenor

OSLO: Telenorkonsernet og Tormod Hermansen (bildet) har snart 150 års erfaring i Norge. De vil fortsatt være den operatøren som kan tilby alt av tjenester på det norske markedet.

Hermansen (smiler)ny
Konsernsjef Tormod Hermansen (bildet) har uttalt at Telenor nå har funnet den bredden innen teletjenester de ønsker å ha i Norge. Den videre satsingen fra Telenor vil bli i det internasjonale markedet.

I 1997 investerte Telenor mer utenlands enn i Norge, og regner med at de bør ha en større omsetning i utlandet enn her hjemme om en tre års tid. Selskapet ønsker en vekst utenlands på 6-8 prosent per år.

Nettutbygging
Til tross for at det norske telenettet ble fulldigitalisert ved utgangen av 1997, vil Telenor fortsatt gjøre store investeringer årlig i nettutbygging i Norge. To milliarder vil Telenor Nett investere i 1998, og ikke usannsynlig vil investeringene ligge på dette nivået i noen år fremover.

I tillegg vil Telenor Mobilnett ha investert ca to milliarder kroner frem mot årtusenskiftet. Investeringsnivået totalt i konsernet vil trolig utgjøre 6-7 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Markedet
Hovedvekten av inntektene i telemarkedet ligger i fastavgifter og lokal telefoni, som fortsatt vil være dominert av Telenor. Kun en mindre andel er riks- og utenlandssamtaler, hvor det nå vil være flere om beinet.

Mobilmarkedet har vokst raskere enn forventet, og Telenor Mobil er den største aktøren med rundt 1,3 millioner abonnenter – og tror på fortsatt god vekst i markedet.

Lagt på seg
Fra 1994 har antall ansatte i Telenor steget litt hvert år, og konsernet sysselsatte ved utgangen av 1997 rundt 19.300 personer. Omstruktureringer i selskapet har ført til en netto avgang på nærmere 3.000 medarbeidere i den samme perioden, men kompetansebehovet har altså ført til at selskapet foreløpig legger litt på seg.

Ytterligere nedbemanning innenfor en del områder i selskapet er en sannsynlig konsekvens av teleliberaliseringen.

Stikkord: Mobil