Hermansen (smiler)ny

Annonse


Utlandet avgjør for Telenor

Hermansen (smiler)nyKonsernsjef Tormod Hermansen (bildet) har uttalt at Telenor nå har funnet den bredden innen teletjenester de ønsker å ha i Norge. Den videre satsingen fra Telenor vil bli i det internasjonale markedet.

I 1997 investerte Telenor mer utenlands enn i Norge, og regner med at de bør ha en større omsetning i utlandet enn her hjemme om en tre års tid. Selskapet ønsker en vekst utenlands på 6-8 prosent per år.

Nettutbygging
Til tross for at det norske telenettet ble fulldigitalisert ved utgangen av 1997, vil Telenor fortsatt gjøre store investeringer årlig i nettutbygging i Norge. To milliarder vil Telenor Nett investere i 1998, og ikke usannsynlig vil investeringene ligge på dette nivået i noen år fremover.

I tillegg vil Telenor Mobilnett ha investert ca to milliarder kroner frem mot årtusenskiftet. Investeringsnivået totalt i konsernet vil trolig utgjøre 6-7 milliarder kroner årlig i de nærmeste årene.

Annonse


Markedet
Hovedvekten av inntektene i telemarkedet ligger i fastavgifter og lokal telefoni, som fortsatt vil være dominert av Telenor. Kun en mindre andel er riks- og utenlandssamtaler, hvor det nå vil være flere om beinet.

Mobilmarkedet har vokst raskere enn forventet, og Telenor Mobil er den største aktøren med rundt 1,3 millioner abonnenter – og tror på fortsatt god vekst i markedet.

Lagt på seg
Fra 1994 har antall ansatte i Telenor steget litt hvert år, og konsernet sysselsatte ved utgangen av 1997 rundt 19.300 personer. Omstruktureringer i selskapet har ført til en netto avgang på nærmere 3.000 medarbeidere i den samme perioden, men kompetansebehovet har altså ført til at selskapet foreløpig legger litt på seg.

Ytterligere nedbemanning innenfor en del områder i selskapet er en sannsynlig konsekvens av teleliberaliseringen.

Annonse


Annonse


Annonse