Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Tele1 Europe forblir lite

Foto: Jørgen berner RossTele1 Europe AB ble etablert i Sverige i 1995, og har hatt kommersiell drift siden årsskiftet 1996/97. Etableringen i Norge skjer parallelt med selskapets satsing i Danmark, hvor det settes opp en svitsj i København.

All-skandinavisk
Tele1 Europe tar i første omgang sikte på å bli en all-skandinavisk telekommunikajonstilbyder, og vil utnytte lave variable trafikkostnader og gode marginer på den delen av utenlandstrafikken som er inter-nordisk. Selskapet anslår inter-nordisk internasjonal teletrafikk til å utgjøre ca 70 prosent av all internasjonal trafikk i Norden.

– Vår ambisjon er å etablere Tele1 Europe som en betydelig operatør i Norge. En fullstendig tjenestetilbyder for de bransjer og bedrifter vi satser på. Tele1 Europe skal være et selskap som heller er alt for noen, enn noe for alle, sier nytilsatt administrerende direktør, Pål Vegard.

Raskere enn de store
Selskapet leier nett og kjøper kapasitet, og regner med å kunne tilby billigere og mer fleksible løsninger enn de tidligere nasjonale telemonopolene.

Annonse


– Andre nye operatører som NETnet og NetSource som heller ikke har noen egen infrastruktur, fokuserer på ruting av utenlandssamtaler. Tele1 Europe vil tilby et bredt spekter av tjenester – nasjonal og internasjonalt trafikk. Fordelen med å være en liten organisasjon er at vi raskt kan tilby våre kunder nye tjenester, og også skreddersy løsninger langt hurtigere enn store organisasjoner har mulighet til, sier Windfeldt.

Liten og lønnsom
– Vi er heller små – men lønnsomme, enn stor og tung med liten lønnsomhet, sier Pål Vegard.

Tele1 Europe AS teller i dag to personer, og vil avhengig av ekspansjonstakten være mellom 10 og 20 ansatte ved utgangen av 1998.

Ny kapital
I nødvendig teknologi vil selskapet investere 8 til 10 millioner i Norge i inneværende år, og vil fortsette denne investeringstakten frem til like over årtusenskiftet.

Tele1 Europe gjennomførte i desember i fjor en rettet emisjon på 33 millioner kroner, og ambisjonen er å være notert på Oslo Børs i løpet av to år. Emisjonspengene skal brukes til etableringene i Norge og Danmark, og også finansiere den kraftige ekspansjonen selskapet opplever i Sverige. Der er trafikkvolumet femdoblet og antall ansatte økt fra ni til 29 i løpet av ett år.

Rask ekspansjon
En rask vekst er også det Windfeldt ønsker seg i Norge.

– I dette markedet gjelder det å ekspandere raskest mulig, sier styreformannen.

Men vi må konkurrere på mer enn lav pris i fremtiden, legger han til. – Vi ønsker å fremstå som en av de seriøse teleaktørene som det vil være fem til seks av i Norge. Resten vil være nisje-aktører.

5% på bedrift innen2001?
– Vi ønsker ikke å angi hvor mange prosents markedsandel vi vil ta innenfor de forskjellige tjenestene, men vår ambisjon er å ha fem prosent av bedriftsmarkedet i Norge innen år 2001, sier Lars Windfeldt.
Selskapet regner med å vise overskudd fra årtusenskiftet.

Annonse


Annonse


Annonse