Annonse


Nordic Telecom ikke klar

Eggum eier Nordic Telecom Group sammen med Terje Skjelvand, og de to var også gründere av Klart Svar-kjeden som ble solgt til NetCom.

Selskapet har ikke presentert et konkret tjenestetilbud, men har et todelt satsingsområde for 1998: Bygge opp en callingcard-plattform og et distribusjonsapparat.

Annerledes «Televerk»
– Vi ønsker å fremstå som et bedriftsorientert annerledes “televerk” med en lokal tilknytning. Små- og mellomstore bedrifter vil være et viktig markedssegment for oss, sier Eggum. Han legger til at eiernes bakgrunn fra kjede-etableringer vil påvirke selskapets fremtid.

Ikke teknisk
Eggum ønsker ikke å uttale seg om selskapets investeringsplaner, men antyder at de er avhengig av samarbeidspartnere for å omsette idéene i praksis. En dansk partner er inne i bildet og Frontierkonsernet skal også være inne som en mulig “tung” samarbeidspartner.

Annonse


– Vi ønsker en partner som håndterer den tekniske biten, og at vi som administrative og markedsførere ikke vil telle mer enn 15 til 20 ansatte når vi er i drift. Per i dag er vi to mann, sier Eggum.

Selskapet har ingen offisielle prognoser for forventet omsetning.

Annonse


Annonse


Annonse