Arkiv

Annonse


NETnet med IP-tale

ArkivNETnet har allerede 1600 bedriftskunder i sin portefølje. Selskapets kunder genererer i gjennomsnitt 50.000 NOK hver. Dette gir foreløpig en estimert årsomsetning på ca. 80 millioner kroner.

– I 1998 vil vi ta nye markedsandeler. Etablering av selskapet i Bergen har vært en suksess. Her har vi allerede 400 bedriftskunder, sier administrerende direktør Børge Granli.

Allsidig tjenestetilbud
– Et marked NETnet foreløpig er alene om er IP-telefoni. Her har vi allerede utført tester som gir en talekvalitet som minst er like god som det vi opplever i GSM-nettet. En årsak til at vi kan garantere kvaliteten på slike samtaler, er at vår leverandør Glocalnet opererer med garantert båndbredde, sier Granli.

Åpen for nye nett
Selskapet opererer også i markedet for fjernsamtaler innenlands, utenlandstelefoni, samt oppkobling fra fastnett mot mobilnettene.

Annonse


– NETnet kjøper linjekapasitet/aksess av Telenor og ElTele. Vi er også åpne for nye nettleverandører som kan tilby konkurransedyktige priser, sier Granli.

Vokser raskt
Hvor store investeringer NETnet vil stå for vil ikke Granli fortelle.

– Det viktigste for oss er ikke antallet kroner vi putter inn, men at kundene er fornøyde med de tjenestene de får fra oss, sier han.

Selskapet har per i dag 25 ansatte. I løpet av året gjør Granli regning med at de har mellom 35 – 40 ansatte.

Samarbeid med ABB
Installasjon og service ivaretas i hovedsak av ABB. De har et landsomfattende nett som gjør en god jobb.

NETnet henvender seg i første omgang til bedriftsmarkedet. Her har vi foreløpig satset på små og mellomstore bedrifter. Vi lukter også på storkundemarkedet og vil i løpet av året også satse mot privatmarkedet.

Internasjonal satsing
NETnet er foreløpig etablert i ti land, lønner på verdensbasis ca. 600 mennesker og har en beregnet markedsverdi på mellom 650 og 700 millioner kroner.

NETnet registreres om kort tid på børsen i Stockholm av meglerhuset Carnegie.

Annonse