Annonse


Kort frist for nye operatører

– Vi regner med ett visst frafall etterhvert som situasjonen normaliserer seg, sier Arne Litlere i Post- og Teletilsynet til ukeavisa Telecom Revy.

– Dette kan skje når vi sender ut regninger med gebyr for prefiks og eventuell nummertildeling, eller det kan skje når fristen går ut. Selskapene som ble tildelt prefiks i første runde, har frist på seg til 1. juli for registrering. På det tidspunktet vil vi foreta en sanering, sier Litlere.

25 tildelinger
Frem til nå har omlag 25 selskaper fått tildelt prefiks – og man har altså like mange igjen. Post- og Teletilsynet har også reservert prefiks i et annet område enn dagens (1500-1550), slik at det er god plass til nye operatører.

– Nye selskaper melder stadig sin interesse, både for nummer og for prefiks, selv om vi ikke opplever det store rushet som ved første tildeling i høst, sier Litlere.

Annonse


–Som normalt
– Vi vil nok også se at enkelte av dem som foreløpig kun har fått prefiks, etterhvert også vil ønske nummerserier når de har etablert seg i det nye markedet.

–Foreløpig er det vårt inntrykk at alt er gått som normalt, også når vi ser på antallet som har meldt sin interesse. Vi kan jo blant annet sammenligne oss med Danmark, som liberaliserte telebransjen ett år før oss, og i så måte er situasjonen slik vi forventet, sier Litlere.

Annonse


Annonse


Annonse