Hoff, PerMorten

Annonse


Forsinket datagjenvinning

Hoff, PerMortenHoff mener det er urealistisk å tro at gjenvinning kan skje før til neste år. Først er det nødvendig å organisere innsamlingen av brukte datamaskiner og hvitevarer.

Tvilsom miljøgevinst
– Vi er også avhengig av flere bedrifter enn de som finnes i dag hvis vi skal klare å ta unna alt avfallet på en forsvarlig måte. Ingen vil være tjent med at noen få får noe nær et monopol på mottak av slikt avfall.

– Hvis vi må transportere dette avfallet land og strand rundt, er det heller ikke sikkert at miljøgevinsten vil bli så stor, sier Hoff til Dagsavisen.

Må organiseres
– Det som også må komme på plass er oppsamlingsplasser med gjerder og vakter i alle landets kommuner. En PC eller et fjernsynsapparat kan ikke bare kastes opp i containere sammen med annet avfall.

Annonse


– Etableringen og finansieringen av et returselskap, samt ansettelse av folk til driften, er også argumenter som vi vil bruke når vi fremmer vårt krav om en tidsfrist overfor Miljøverndepartementet, sier Hoff.

Vil gjenvinne 80 %
Årlig kastes det omlag 144.000 tonn elektriske og elektroniske apparater. IT-utstyr utgjør om lag 29.000 tonn av dette avfallsfjellet. Målsettingen er å gjenvinne 80 prosent.

Annonse