Annonse


EuNet står støtt på nett

– Vi ser en betydelig økning på begge deler. Totalt sett forventer vi betydelig høyere omsetning enn i fjor, og regner med å ende opp med en omsetning i størrelsesorden 80 til 100 millioner, sier administrerende direktør Per Brose.

Brose regner med at selskapet vil investere for mellom 10 og 20 millioner kroner.

Venter vekst
Ved årsskiftet var det 42 ansatte – og dette vil trolig øke til mellom 60 og 70 til neste år.

EUNet har 8000 privatkunder, og 2700 bedriftskunder. Selskapet er eiet av EUnet International med hovedkontor i Amsterdam. Selskapet har levert Internett-tjenester siden 1982 og opererer i 42 land i Europa.

Annonse