Annonse


EniTel vil bli nummer to

– EniTel opererer utelukkende som infrastrukturleverandør i telekom-markedet. Vi er ikke interessert i den mer brukerrettede biten som omhandler rene tjenestetilbud, sier administrerende direktør Olav Harald Norgard i EniTel.

Selskapet har i dag 18 ansatte og forventer at antallet nesten dobles innen ett år.

Fibernett
– Foreløpig har vi satset på bredbåndskommunikasjon med fiberoptisk kablenett som hovedkomponent med ATM-teknologi på toppen. Kommunikasjon i og mellom de største byene på Østlandet har til nå vært prioritert.

Nettet vil i fremtiden på visse strekninger suppleres med kommunikasjon via radiolinje, sier Nordgard.

Annonse


Dobbelt så lang kabel
På spørsmål om hvor mange kilometer fiberoptisk nett EniTel disponerer ved inngangen til 1998, anslår Nordgard at de har om lag 300 kilometer kabler lagt ned. I løpet av året vil selskapet minst disponere det dobbelte antall kilometer.

– Vi samarbeider med Telia om legging av fiberoptisk kabel fra Norge, via Ekofisk til England.

Hemmelig budsjett
Nordgard er lite villig til å avsløre EniTels budsjett, hverken det kortsiktige eller det langsiktige.

Telecom Revy har tidligere anslått en investeringsramme på én milliard kroner de kommende fem år. Dette beløpet vil han hverken bekrefte eller avkrefte.

Kunder
– De største brukerne av EniTels nett er i dag operatører som Telia, Tele 2 og NetCom. Vår politikk er at aktørene på lik linje kjøper nettilgang av EniTel.

– Vi er også interessert i å tegne avtaler direkte med store bedrifter. I den sammenheng kan nevnes at vi nylig har inngått avtale med DnB om nett-tilgang. EniTel er også interessert i å undertegne avtaler med landets kommuner, sier han.

Statnetts telenett
– EniTel er delvis eid av Statnett, men har også samarbeidet med industrigiganter som Hydro for å utvikle selskapet. Selskapet ble stiftet etter at Statnett brøt samarbeidet med ElTele.

– EniTel eier i dag infrastrukturen til 30 kraftselskaper. I tillegg har noen selskaper stilt sitt nett til disposisjon for oss.

– De fleste store kraftleverandørene har allerede valgt samarbeidspartnere for deres nettstruktur, men forhandlinger med fristilte mellomstore og små selskaper foregår fortsatt, sier Nordgard.

Annonse


Annonse


Annonse