Rygg, Magne

Annonse


ElTele i angrepsposisjon

Rygg, Magne– I nærmere to år har vi arbeidet hardt for å bygge opp selskapet fra grunnen av. Det hele startet med Oslo Energi Tele som senere har blitt til ElTele Øst. Likeså har vi blitt veldig sterke i Rogalandsregionen med ElTele Rogaland, sier adm. direktør Magne Rygg til Dagens Telecom.

Eksapansjon
Rygg leder ElTele AS som er “mor” og hovedeier til de forskjellige ElTele-selskapene i Oslo, Østfold, Rogaland og i Bergensområdet.

ElTele-selskapene har ekspandert eksplosivt. I dag er de i overkant av 200 medarbeidere, men Magne Rygg regner med at de om et år totalt vil være mellom 300 og 400 ansatte i ElTele-gruppen.

Bredbånds-spesialister
ElTele-gruppen har spesialisert seg på bredbåndskommunikasjon, en høyhastighetstjeneste (tidligere kalt leide linjer) som tar i bruk ATM og LAN/LAN-kommunikasjon. Dette kan eksempelvis være netttjenester som er bygget mellom et gitt hovedkontor i Oslo og et avdelingskontor i Stavanger.

Annonse


I år vil ElTele-gruppen investere mellom 100 og 200 millioner kroner i ny infrastruktur og oppbygging av nye tjenester.

Investeringer opp imot en milliard
– Vi er i begynnelsen av et nytt år og derfor er det dessverre vanskelig å være konkret. Vi er nemlig midt inne i en budsjett- og planleggingsrunde for hva vi skal foreta oss i løpet av året. På dette litt sviktende grunnlaget vil jeg røft anslå at vi vil komme til å investere for mellom 500 millioner og en milliard i løpet av de neste fem årene, sier Rygg.

Kjapp utbygging
Rygg poengterer at ElTele-gruppen allerede har bygget ut mer infrastruktur i raskere takt enn det de opprinnelig hadde planlagt. Dette skyldes at de ulike ElTele-selskapene har fått mange gode avtaler på hånden og er nå klar til å utfakturere disse.

Derfor regner Rygg med at investeringsplanene til selskapene raskt kan bli endret og at dette vil bety en del høyere investeringsbeløp.

Teknologiske næringsbygg
– I år vil ElTele-gruppen oppleve en sterk og rask vekst på salg av høyhastighetsforbindelser. Dette kombinert med driftsrelaterte tjenester gjør at vi har et godt totaltilbud for både store og mellomstore bedrifter.

– I den siste tiden har vi fått stadig flere kontrakter som omfatter nettdriften til såkalte teknologiske næringsbygg. Dette området regner vi også med vil øke i løpet av året, og ElTele vil definitivt spise mye av dette markedet, sier Rygg.

Annonse