Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Mild dom for datasnoker

OSLO: Den 16-årige svensken som ble arrestert for datasnoking og skadeverk hos to norske internett- leverandører har nå fått en oppsiktsvekkende mild dom. Han utførte skaderverk for 270.000 kroner – men fikk en bot på kun 2.400 kroner!

Hacker
Svensken er ilagt en dom på kun 80 dagsbøter á 30 kroner av svensk rett. Det er ikke kjent om ungdommen må betale skadererstatning til de norske selskapene.

Etter det Dagens Telecom erfarer krevde de to norske internettleverandørene en erstatning på rundt 270.000 kroner av svensken.

Norsk politi var med
Det var i slutten av september at 16-åringen ble arrestert. Norsk politi var med på ransakingen i svenskens bolig der de fant fellende bevismateriale.

Ukjent hvem ble hacket
Verken norsk eller svensk politi vil ut med hvilke to norske selskaper som var utsatt for datasnoking.

Etter det Dagens Telecom erfarer dreier det seg ikke om Telenor Nextel, men mindre internettleverandører.

Hackeren benyttet et såkalt sniffer-program for å knekke sikkerhetskodene og brukeridentitetene til de norske selskapene.