Hacker

Annonse


Mild dom for datasnoker

HackerSvensken er ilagt en dom på kun 80 dagsbøter á 30 kroner av svensk rett. Det er ikke kjent om ungdommen må betale skadererstatning til de norske selskapene.

Etter det Dagens Telecom erfarer krevde de to norske internettleverandørene en erstatning på rundt 270.000 kroner av svensken.

Norsk politi var med
Det var i slutten av september at 16-åringen ble arrestert. Norsk politi var med på ransakingen i svenskens bolig der de fant fellende bevismateriale.

Ukjent hvem ble hacket
Verken norsk eller svensk politi vil ut med hvilke to norske selskaper som var utsatt for datasnoking.

Annonse


Etter det Dagens Telecom erfarer dreier det seg ikke om Telenor Nextel, men mindre internettleverandører.

Hackeren benyttet et såkalt sniffer-program for å knekke sikkerhetskodene og brukeridentitetene til de norske selskapene.

Annonse


Annonse


Annonse