Torvildsen, Per Morten

Annonse


ElTele i retten

Torvildsen, Per MortenEn av de sentrale lederne i ElTele Øst mener at han ble usaklig oppsagt etter kun seks måneder i stillingen, melder ukeavisa Telecom Revy.

Mannen fikk etter eget utsagn i august sparken under sykdom, noe som er i strid med lovverket og hovedavtalen

I oktober tok mannen ut stevning mot bedriften og krevde å få tilbake stillingen. Samtidig gikk en annen oppsagt kollega til sak mot ElTele Øst gjennom Landsorganisasjonen (LO).

Kritikkverdige forhold
Arbeidsrettssakene kommer opp i april. Da settes også søkelyset på en rekke andre kritikkverdige forhold i ElTele Øst.

Annonse


– Etter flere komplikasjoner mellom ledelsen i ElTele Øst og den aktuelle lederen måtte mannen til lege og ble dermed sykmeldt. Da han returnerte til jobb etter legebesøket, ble han etter eget utsagn oppsagt via en e-post melding, sier advokat Johan Haga i advokatfirmaet Brønner, Haga og Flaaterud i Oslo som fører arbeidsrettssaken for den oppsagte lederen.

Oppsagt i prøvetiden?
– Arbeidsgiver argumenterer med at oppsigelsen fant sted i prøvetiden, men min klient fikk ikke en eneste tilbakemelding som kunne oppfattes som en bebreidelse. Det foreligger ingen konkret oppsigelsesgrunn. Oppsigelsen er en panikkreaksjon med oppkonstruert grunnlag, sier Haga som har lang erfaring med arbeidsrettssaker.

Advokaten mener at ElTele Øst mangler personellmapper med informasjon om medarbeidernes ansettelsesforhold, noe som umuliggjør innsyn og kontroll i forbindelse med den kommende arbeidsrettssaken.

Kommenterer ikke saken
– Påstandene som advokaten kommer med er ikke riktige. Vi har aldri kommentert den enkeltes innsats eller personalopplysninger utenom vårt eget hus. Derfor vil jeg heller ikke kommentere denne saken, sier adm. direktør Per Morten Torvildsen i ElTele Øst til ukeavisa Telecom Revy.

Torvildsen er også styreformann i ElTele AS, som er ElTele-gruppens overordnede selskap.

«Har bra personalpolitikk»
– Vi har en personalpolitikk der alle ansatte blir fulgt opp i prøvetiden. I fjor ansatte ElTele Øst mellom 40 og 50 nye medarbeidere som alle fikk en faglig og resultatsmessig oppfølging i prøvetiden. Våre medarbeidere får dessuten tilbakemeldinger på innsatsen i løpet av prøvetiden. Dersom vi ikke velger å gå til fast ansattelse, så er det etter grundige vurderinger i løpet av prøvetiden, sier Torvildsen.

Annonse


Annonse


Annonse