Annonse


Apenes får korreks

– Overdrevet, og til dels bygget på en misforståelse. En ny instruks innskrenker ikke Datatilsynets uavhengighet, mener Aure.

Til Stortinget
– Den nye instruksen bør forelegges Stortinget, sier Justiskomiteens leder Kristin Krohn Devold.

Saken kom opp i Stortingets spontanspørretime onsdag. Devold mener instruksen ikke møter Stortingets intensjon om at Datatilsynets direktør skal ha en slags ombudsmanns-rolle med frie tøyler i den løpende debatt om personvernspørsmål. Hun mener den nye instruksen bør forelegges Stortinget, melder NTB.

Truet med å trekke seg
Det har vært strid mellom Datatilsynets direktør Georg Apenes og tilsynets leder Halvdan Skard om kompetansen mellom de to. Et utkast til skriftlig instruks om maktfordelingen mellom direktør og styre har vært ute på høring.

Annonse


I utkastet blir ansvaret for økonomistyring, personalpolitikk og prioritering av arbeidsoppgaver overført fra direktør til styre.

Apenes har etter dette truet med å trekke seg.

Ledes av
– Det må til enhver tid vært helt klart at Datatilsynet ledes av styret, ikke av direktøren, sa justisminister Aud-Inger Aure, og mener at de som tror noe annet har misforstått.

Annonse


Annonse


Annonse