Annonse


Utlendinger berger IT-Norge

Arbeidsmarkedet i Norge vil bli enda strammere i 1998. Ifølge Arbeidsdirektoratet vil rekrutteringsproblemene kunne virke hemmende på veksten innenfor enkelte næringer.

– I løpet av ett år har vi opplevd en vekst i tilgangen på ledige stillinger innen teknisk arbeid på 52,7 prosent, sier markedsdirektør Odd-Erik Marthinsen i Arbeidsdirektoratet til Dagens Telecom.

Internasjonal seksjon
Den internasjonal seksjon som åpnes mandag 19. januar, skal være en arena for bedrifter som kan tenke seg å ansette utenlandsk arbeidskraft. Direktoratet samarbeider også med tilsvarende institusjoner i Europa om registrering av arbeidssøkere som kan tenke seg å jobbe i Norge.

Flere utlendinger
– Problemet er at den kompetansen det er behov for i Norge, også er etterspurt ellers i Europa. Det er et nasjonalt anliggende å dekke kompetansebehovet, og det er liten vilje til å eksportere kvalifisert arbeidskraft.

Annonse


– Om et år vil vi likevel merke et høyere innslag av utenlandsk arbeidskraft i Norge, sier Odd-Erik Marthinsen.