Haram, A

Annonse


Statoil vil spore alle skip

Haram, ADet er Asbjørn Haram, ansvarlig for havovervåkning i Statoil som sier dette til Dagens Telecom.

Kravet innebærer at det må installeres en spesiell radiosender i tilknytning til skipets GPS-mottaker. Informasjonen som sendes ut fra båtene vil bli overført over Inmarsat C.

Sikkerhet
Det er hensynet til sikkerheten rundt oljeinstallasjonene som gjør at Statoil ønsker å vite nøyaktig posisjon, kurs og fart på de 250 – 260 båtene som til enhver tid befinner seg i Nordsjøen.

Informasjonen vil gå til Statoils Beredskapssenter på Sandsli. Der vil informasjonen bli presentert grafisk, i forhold til oljeselskapets installasjoner. Kommer et skip for nært en av boreinstallasjonene, vil alarmen utløses.

Annonse


4.000 skip
Et krav om installasjon av utstyr for satellittsporing for alle fartøyer i Nordsjøen vil omfatte totalt 4.000 skip.

Statoil har i dag ikke lovhjemmel for å kreve en slik installasjon.

Annonse