Dokset, Magnus

Annonse


Namsretten støttet Telenor

Dokset, Magnus– Netcom mente at de hadde en eksisterende samtrafikkavtale med oss, og at de derfor bare kunne gå inn og kjøpe originering uten å røre ved den stive prisen de tar for å formidle samtaler fra vårt nett og sitt, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til Dagens Telecom.

– Når vi leser kjennelsen er det ingen vil om at Netcom har tapt fullstendig og derfor også må betale oss saksomkostninger, sier Melgaard.

Enkeltavtale
NetCom ba Namsretten pålegge Telenor å gi selskapet ensidig tilgang til Telenors fastnett med bruk av egen forvalgskode (originering), uten å måtte forhandle om de resterende delene av en samtrafikkavtale.

I namsrettens kjennelse heter det blant annet at «..originering er en del av avtalen og ikke en egen isolert tjeneste. Slik telemarkedet nå er blitt synes det som om originering og terminering kan anses som to sider av samme sak, og at det skaper unaturlig skjevhet i avtaleverket om de ikke skal behandles samlet».

Annonse


Nye forhandlinger?
Telenor har hele tiden hevdet at en samtrafikkavtale må være gjensidig, og blant annet også omfatte prisen for å ringe fra vanlig fast telefon til en NetCom-telefon, heter det i en melding fra Telenor.

– Vi er fornøyd med at Namsretten entydig har slått fast kravet til gjensidighet i samtrafikkavtaler, slik at partene nå kan fullføre forhandlingene. Dersom forhandlingene ikke skulle føre fram, bringes uenigheten inn der den egentlig hører hjemme, hos Post- og Teletilsynet, sier konserndirektør Magnus Dokset i Telenor.

Må betale saksomkostningene
Namsretten sier videre at NetCom har tapt saken fullstendig og blir pålagt å dekke Telenors saksomkostninger.

Terminering er det samme som at for eksempel en Telenorkunde slår nummeret til en NetCom-kunde og oppretter direkte forbindelse. Originering skjer når den samme kunden først slår NetComs firesifrete forvalgskode og deretter nummeret til NetCom-kunden.

I det første tilfelle får kunden regning for samtalen fra Telenor på vanlig måte, i det andre tilfelle kommer regningen for den spesifikke samtalen fra NetCom.

Urimelig
Namsrettens kjennelse kunne satt Telenor i en økonomisk kattepine.

– NetCom kunne ha forlangt å kjøpe en tjeneste av oss for 22 øre minuttet, som vi måtte betalt NetCom nesten to kroner for. Nå har vi imidlertid fått rettens kjennelse for det urimelige i et slikt krav, sier Dokset.

Annonse


Annonse


Annonse