Annonse


Gult lys for IT Fornebu

Ap regjeringen klarte å samle mer begeistring for planene enn hva det ser ut til at Bondevikregjeringen greier.

Planleggingsminister Bendik Rugaas anslo at det ville bli mellom 18.000 og vel 30.000 arbeidsplasser på Fornebu. I tillegg er det planlagt å bygge mellom 6000 og 7000 boliger på området. Å frakte arbeidstakere og innbyggere vil tvinge fram utbygging av veinett og av kollektivtrafikk.

Høy pris
Samferdselsminister Odd Einar Dørum har bedt om mer nøyaktige anslag både når det gjelder boliger og arbeidsplasser, melder Dagbladet.

Dørum frykter at etterbruken av Fornebu kommer til å koste det offentlige flere milliarder kroner. Dette kan gå ut over andre prosjekter både i Akershus og i andre fylker. Det kan også bety at fremtidsplanene for Fornebu blir dramatisk endret.

Annonse