Trond Hegglund

Annonse


Unisys-sjef på nye eventyr

Trond HegglundEtableringen foregår ved at Infowiz går sammen med det svenske selskapet Metimur og danner Infowiz AB. Selskapet overtar syv ansatte fra Metimur, og skal levere løsninger og tjenester innen geografiske informasjonssystemer.

Nytt marked
Nyansatt administrerende direktør, Jon Dissen sier til Dagens Næringsliv at Infowiz på denne måte vil få tilgang til det svenske marked og IT-kompetanse som også kan brukes i norske prosjekter.

Annonse


Annonse


Annonse