Sponheim, Lars ny

Annonse


Sponheims IT-ønsker

Sponheim, Lars nyDet vurderes også å opprette et fond for å kjøpe IT-utstyr fra utlandet til norske skoler. Samtidig ser departementet nærmere på muligheten for å ta i bruk stimuleringsordninger som gjør at lite brukt utstyr i næringslivet finner veien til skolene.

Prioritere multimedia
Norsk mulitmediautvikling skal prioriteres, spesielt viktig mener departement det er å bruke norsk språk i programmene. Et annet forslag som ligger til vurdering er å skille ut infrastrukturen i Telenor i ett eget selskap.

I tillegg skal offentlig sektor oppmuntres til å ta i bruk elektronisk handel, og norsk næringsliv skal stimuleres til å ta i bruk IT for å bedre konkurranseevnen, skriver Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse