Annonse


SIM-kort med fritt valg

Et SIM-kort er en databrikke til å putte inn i mobiltelefonen. I kortet ligger viktig informasjon om nettoperatør og hvilket type abonnement du har.

Samarbeid
Selv om samarbeid er hovedprinsippet for GSM-operatører, er det fortsatt flere steder i verden eksempler på at nettoperatørene ikke samarbeider, enten av politiske eller tekniske årsaker.

Dette er ikke lenger noen begrensning med det nye SIM-kortet, hvor du med ulik PIN-kode kan velge mellom to eller flere nettoperatører.

Forskjellig abonnementer
En annen mulighet med dette nye kortet er på en enkel måte å skille mellom for eksempel et privat abonnement og samtaler som arbeidsgiver skal betale.

Foreldre med mobilglade barn kan dele ut PIN-koder og på den måten lettere holde oversikten over telefonkostnadene.

Annonse


Annonse


Annonse