Stuedahl, Dagny

Annonse


Feil om jenter på nett

Stuedahl, DagnyDagny Stuedal forsker på Internett og Internettkultur ved Universitetet i Oslo. Hennes arbeider viser at surfing på Internett gjerne kommer i annen rekke for kvinnene, som først og fremst fokuserer på kommunikasjonen.

Ønsker interaktivitet
– Kvinner mer opptatt av e-post og interaktive kanaler som chat og MUD, enn surfing på web. Først når interaktiviteten øker, kommer kvinner på banen, sier Stuedal til Stavanger Aftenblad.

– Jeg tror ikke weben er et godt salgstriks for å få flere kvinnelige brukere til Internett, sier Stuedal.

E-post
Hun mener derimot e-post er veien å gå for de som ønsker å nå kvinnene på nettet:

Annonse


– Tallene på antall kvinnelige brukere er ikke reelle, og jeg tror statistikken skjuler bruk, sier Stuedal.

I dag definerer Norsk Gallup kun bruk av web som bruk av Internett.

Kvinner chatter
Stuedal får blant annet støtte fra Nina Furu, Internettredaktør i Hjemmenett og Det Nye.

– Tradisjonelt jentestoff er chats. De tallene som har kommet fram har vært undersøkelser av sider laget av menn for menn, hevder hun overfor Stavanger Aftenblad.