Moan, Øystein

Annonse


Visma går ombord

Moan, ØysteinKontrakten har en samlet verdi på 14,6 millioner kroner, hvorav programvare vil utgjøre omlag syv millioner kroner.

Prosjektet innebærer levering og installasjon av Amos-programvareløsninger til kontorer og ombord på samtlige skip i RCCL cruise-flåte. Selskapet driver to cruiserederier, Royal Caribbean Cruises og Celeberity Cruises. Tilsammen har RCCL 19 skip.

Uføres i USA
I følge Visma vil programvare, prosjektledelse og teknisk service bli levert av selskapets datterselskap SpecTec i Miami, USA. Opplæring for offiserer ombord vil skje av SpecTec i Oslo sammen med en del andre sentrale SpecTec-kontorer, opplyser Øystein Moan.

God ordrereserve
Moan poengterer at med denne kontrakten i havn har Visma Marine Divisjon en meget god ordrereserve for 1998.