Annonse


KDL krever år 2000-utvalg

Samtidig vil 21.000 små og mellomstore norske bedrifter tilknyttet NHO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) nå få hjelp til å løse problemene.

Prosjektveiledning for år 2000
KDL har sammen med Norsk Standardiseringsforbund (NSF) oversatt Europas mest anerkjente prosjektveiledning for år 2000. NHO og HSH har vært viktige bidragsytere til prosessen.

Veiledningen er utgitt av British Standard Institute og vil i løpet av kort tid være klar i norsk versjon. Den kan bestilles fra Norsk Standariseringsforbund.

Eget utvalg
KDL krever nå at myndighetene tar år 2000-problematikken på alvor. I et brev til regjeringen påpeker de mangelen på tiltak fra myndighetenes side. På bakgrunn av dette skal foreningen nå ha et møte med statssekretær Hans Antonsen i næringsdepartementet.

Annonse


KDL vil opprette et hurtigarbeidene utvalg som har til formål å sikre at overgangen til år 2000 skjer så smertefritt som mulig. Utvalget bør bestå av ressurspersoner innenfor stat, kommune, IT-bransjen og norsk næringsliv.

Egen kontaktperson
KDL er i ferd med å lage en liste over hvilke av deres medlemmer som kan kontaktes i forbindelse IT-problemene i år 2000.

Målet er at bedriftene tilknyttet NHO og HSH skal etablere kontakt med hver sin ressursperson på området.

Annonse


Annonse


Annonse