Annonse


Foreslår 200.000 i IT-tillegg

Målet er å øke utdanningskapasiteten innenfor sektoren ved å hindre at lærerkreftene forsvinner over til det private næringsliv.

– Det er nødvendig å innføre et konkurransetillegg for IT-ekspertisen innenfor høyere utdanning. I dag er lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor alt for stort, sier bransjesjef Jørn Sperstad i bransjeorganet IT-næringens Forening i TBL til Dagsavisen Arbeiderbladet.

Ifølge Dagsavisen Arbeiderbladet foreslår Sperstad et tillegg på opp til 200.000 kroner, basert på individuell vurdering.

Vil doble antall plasser
Det ble i fjor foreslått å doble opptakskapasiteten for sivilingeniører og hovedfagsstudenter innen IT i løpet av en 3-5 års periode.

Annonse


– En dobling av antall studieplasser er betinget av en like stor vekst i antall lærere. Det er nok overhengende fare for rekrutteringsproblemer, sier professor Oddvar Søråsen ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) til Dagsavisen.

Kamp om pengene
Et budsjettkutt på 47 millioner kroner for UiO i 1998 skaper nå ytterligere usikkerhet om hvorvidt det er mulig å få til en slik vekst.

Universitetsdirektør Tor Sagli må kutte 918 studieplasser totalt, men har likevel håp om å få til en økning innenfor IT.

Flagger ut
Ifølge Dagsavisen fører mangelen på IT-kompetanse i Norge til at flere bedrifter nå vurderer å flytte sine forskningsavdelinger til utlandet.

Relaterte artikler:
300-500 mill. til informatikk

Annonse


Annonse


Annonse