Annonse


82 milliarder for teleselskap

Teleport er ett relativt nystartet selskap som har tatt opp kampen mot lokale teleoperatører. Hovedkvarteret er i New York City og konsentrerer seg om bedriftsmarkedet.

Selskapet er i ferd med å starte opp tjenester på 65 markeder i 28 amerikanske delstater.

Kjøpekrig
Om AT&T kjøper opp Teleport vil dette gi selskapet tilgang til nye markeder. Selskapet har tidligere vært nektet å gå inn på markedet for lokaltelefoni.

Et spørsmål som nå stilles er om kjøpet vil føre til at andre store selskap, som WorldCom eller de lokale «Baby Bells», også går til oppkjøp av andre teleoperatører på lokalmarkedet.