Sponheim, Lars ny

Annonse


Unge og gamle i IT-lag

Sponheim, Lars nyDe to foraene har fokusert på økt satsing på IT innen skoleverket, bedre dataverktøy, Internett-tilgjengelighet på fritiden, og tiltak for å gjøre IT mer tilgjengelig for de over 55.

Unge og håpefulle
13 gutter og jenter i alderen 15-25 år utgjør Ungdommens IT-forum. Leder er Heidi Arnesen.

På Arnesens ønskeliste står blant annet et eget «Ungdomsnett», Internett-tilknytning for alle skoler, gratis bruk av nettet på alle folkebibliotek, IT som en naturlig del av skolehverdagen, Programvare tilpasset ulike språk- og aldersgrupper og spesialtiltak for jenter og IT.

Livskvalitet
Eldres IT-forum ledes av fjernsynskjendisen og NRK-vetaranen Per Øivind Heradstveit

Annonse


– Bruk av IT og informasjonsverktøy kan øke eldres livskvalitet og samfunnets utnyttelse av ressursene denne gruppen representerer, sier Heradstveit til Aftenposten.

Innflytelse
De to foraene ble opprettet for ett år siden på bakgrunnen var planleggingsministerens IT-politiske redegjørelse for Stortinget.

Det var den gang et hovedpoeng at grupper som vanligvis har liten innflytelse i politiske beslutningsprosesser, skulle få si sitt i denne saken.

Gruppene fortsetter arbeidet frem til sluttrapporten leveres til sommeren.

Annonse


Annonse


Annonse